ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 7 ปี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2560,09:49   อ่าน 460 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ 3 ระดับอำเภอ เขียนตามคำบอก
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ลลิดา ถนอมถิ่น
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,11:00   อ่าน 444 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่3 ระดับอำเภอ อ่านเอาเรื่อง (pisa)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อรยา บุญอ้อย
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,10:59   อ่าน 411 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศคัดลายมือมัธยม ระดับเขต
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ศิริณภา ผมธรรม
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,10:43   อ่าน 561 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งพูดภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาวิณี บุตรดี
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2556,13:18   อ่าน 788 ครั้ง