ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : หมวดวิทยาศาตร์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:36   อ่าน 494 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : หมวดวิทยาศาตร์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:32   อ่าน 423 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : หมวดวิทยาศาตร์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:29   อ่าน 446 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : หมวดภาษาไทย
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:26   อ่าน 752 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :  เด็กชายธีรภัทร์  โตเจริญ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,09:46   อ่าน 410 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อนักเรียน : หนังสือเล่มเล็ก
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,09:37   อ่าน 375 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : ศิลปะ-ดนตรี
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,09:32   อ่าน 418 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : หมวดวิทยาศาตร์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,09:27   อ่าน 535 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรยา  บุญอ้อย
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,09:17   อ่าน 566 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริยากรณ์  บุญมา
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,09:11   อ่าน 659 ครั้ง