ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายละเอียดผลงาน

ระดับคะแนน 67 คะแนน

เหรียญทองแดง

1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมแสน

2. เด็กหญิงลลิดา  ถนอมถิ่น

3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญรักษ์

ผู้ฝึกสอน

นางสาวพรทิพย์  แก้วครอง

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,11:11   อ่าน 470 ครั้ง