ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายละเอียดผลงาน

ระดับคะแนน 81 คะแนน

เหรีญยทอง


1. เด็กหญิงนราธิป  ผูกมณี

2. เด็กหญิงปิยธิดา  สายสมบัติ

3. เด็กหญิงมนภัทร  รจนาสม

4. เด็กหญิงสิริวรรณ  พรมมา

5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองแสง

6. เด็กหญิงอภิสรา  ประเสริฐสังข์

7. เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์วรรณา

8. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญพูล

9. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ชูขาว

10. เด็กหญิงแสงดาว  สอนอ้วน

ผู้ควบคุมทีม

นางสาวสันต์ฤทัย  สินมา


โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:50   อ่าน 370 ครั้ง