ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายละเอียดผลงาน
  • ระดับคะแนน 84.25 คะแนน
  • เหรียญทอง
  • 1. เด็กชายกรธราธร  สีดำ
  • 2. เด็กหญิงพัชรี  พิมมะณี
  • ผู้ฝึกสอน
  • นางสาวปวีณา  สิงห์เถื่อน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:42   อ่าน 380 ครั้ง