ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันในรายการ Star Kids ชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,11:18   อ่าน 356 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,11:13   อ่าน 612 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,11:11   อ่าน 426 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,11:07   อ่าน 351 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,11:04   อ่าน 359 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :  เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองดี
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,11:01   อ่าน 417 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน \"ศิลป์สร้างสรรค์\" ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :  เด็กหญิงขนิษฐา  ราชโยธี
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:57   อ่าน 317 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : สุขศึกษา และพลศึกษา
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:54   อ่าน 514 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
ชื่อนักเรียน : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:50   อ่าน 325 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:42   อ่าน 334 ครั้ง